Mirko Popović


Mirko Popović
Šifra: 185765
Prezime i ime: Mirko Popović
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA0 x 01.5 x 50 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OTORINOLARINGOLOGIJA (MEDICINA RADA 3)0 x 01 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor