Zorica Vukčević


Zorica Vukčević
Šifra: 186052
Prezime i ime: Zorica Vukčević
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 01.5 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor