Goran Marković


Goran Marković
Šifra: 186078
Prezime i ime: Goran Marković
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Brigitte Fauroux, Goran MarkovicPaediatric long-term noninvasive ventilation: course reportBreathe