Goran Marković


Goran Marković
Šifra: 186078
Prezime i ime: Goran Marković
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 0.37 x 80 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 02.1 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Brigitte Fauroux, Goran MarkovicPaediatric long-term noninvasive ventilation: course reportBreathe