Vladimir Krgović


Vladimir Krgović
Šifra: 186081
Prezime i ime: Vladimir Krgović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA0 x 0.86 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor