Lenka Radulović

dr med Lenka Radulović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

U prilogu je biografija.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 02 x 20 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne6MEDICINSKA BIOHEMIJA0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne6OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI0 x 0.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pantović Snežana, Božović, D., Nikolić Goran, Martinović, Milica, Mitrović, P., Radulović Lenka, Isaković, A., Marković, I.Markers of inflammation and antioxidant enzyme activities in restenosis following percutaneous coronary intervention Journal of the Serbian Chemical Society

Obavjestenja iz nastave