Lenka Radulović


Šifra: 186430
Prezime i ime: Lenka Radulović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.750
Honorar (10 mjeseci): 31.25%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)
2 Opšta i oralna biohemija2x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
3 Medicinska biohemija i hemija1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017.)
4 Medicinska biohemija i hemija3x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
8 Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma0.25x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pantović Snežana, Božović, D., Nikolić Goran, Martinović, Milica, Mitrović, P., Radulović Lenka, Isaković, A., Marković, I.Markers of inflammation and antioxidant enzyme activities in restenosis following percutaneous coronary intervention Journal of the Serbian Chemical Society
Opširnije