Slaviša Peruničić


Slaviša Peruničić
Šifra: 186485
Prezime i ime: Slaviša Peruničić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne7NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)0 x 03.67 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor