Mensud Grbović


Mensud Grbović
Šifra: 186498
Prezime i ime: Mensud Grbović
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne11HIGIJENA I MEDICINA RADA0 x 0.96 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor