Vukadin Bajagić


Vukadin Bajagić
Šifra: 186661
Prezime i ime: Vukadin Bajagić
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor