Saša Čakić


Saša Čakić
Šifra: 186687
Prezime i ime: Saša Čakić
Titula: dr sci
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA I1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9PARODONTOLOGIJA II1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor