Vesna Radišić


Vesna Radišić
Šifra: 186704
Prezime i ime: Vesna Radišić
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA I0 x 02 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9PARODONTOLOGIJA II0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor