Haris Kujundžić


Haris Kujundžić
Šifra: 186728
Prezime i ime: Haris Kujundžić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA0 x 01.5 x 50 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7OFTALMOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11OFTALMOLOGIJA (MEDICINA RADA 3,SPEC.EPIDEM. 1)0 x 02 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor