Filološki fakultet

Biografija - Brajičić Cvijeta
Biografija - Brajičić Cvijeta

Cvijeta Brajičić je zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u februaru 2005. godine.

Magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Razvoj jezika mladih u Italiji u maju 2009. godine.

U februaru 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Leksika italijanskog porijekla u zaostavštini Petra I Petrovića, Petra II Petrovića i Stefana Mitrova Ljubiše na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci pod mentorstvom prof. dr Mile Samardžić.

Od oktobra 2005. godine zaposlena je kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Oblast istraživanja: morfosintaksa, istorija jezika, sociolingvistika