Nataša Skakavac


Nataša Skakavac
Šifra: 190372
Prezime i ime: Nataša Skakavac
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
5 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I1x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
6 Metodika nastave srpskog jezika II1x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
7 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III3x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
8 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti IV2x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
3 Metodika razvoja govora 1x(2B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
4 Metodika početnog opismenjavanja1x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
5 Metodika razvoja govora1x(2B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
6 Metodika početnog opismenjavanja2x(1B+1S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor