METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. planira nastavu muzičke kulture; 2. razgraniči važne pojmove o muzičkim izražajnim sredstvima vrstama i formama koje omogućavaju kod učenika bolje razumijevanje muzike; 3. razvija interesovanje, odgovornost i smisao za različite oblike učestvovanja u muzici; 4. planira muzičku nastavu kompleksno, tako da svojim aktivnostima i sadržajima doprinosi opštem i muzičkom razvoju učenika; 5. vrednuje znanja učenika u različitim oblicima (verbalno i praktično).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ1x1
15B+10S+11P
VESNA VUČINIĆ1x1
15B+10S+11P
1x1
15B+10S+11P