Vesna Vučinić


Vesna Vučinić
Šifra: 190402
Prezime i ime: Vesna Vučinić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2MUZIČKA KULTURA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3METODIKA MUZIČKE KULTURE3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne5METODIKA MUZIČKE KULTURE0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5OSNOVI MUZIČKE TEORIJE I KULTURE2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5OSNOVI MUZIČKE TEORIJE I KULTURE0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6VOKALNO -INSTRUMENTALNA NASTAVA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I1 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NSTAVE MUZIČKE KULTURE I0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije