Saša Milić

dr Saša Milić

redovni profesor | Filozofski fakultet

Saša Milić, redovni profesor, diplomirao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogeadu, na Odjeljenju za pedagogiju. Na istom fakultetu, 2002. godine odbranio je magistarsku tezu: Individualizacija u vaspitno-obrazovnom procesu: na primjeru Programa „Korak po korak“ u osnovnim školama Crne Gore. Doktorirao je na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Katarina Todorović, Saša Milić"Pedagogija slušanja" vs. "pedagogija slušanja odgojitelja": etnografsko istraživanje o autonomiji djeteta u vrtićima u Crnoj GoriDruštvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša MilićLičnost i prosvjetiteljski rad Svetog Petra CetinjskogActa Historiae
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Saša MilićHabermas and Freire in a Dialogue: Pedagogical reading of HabermasCroatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša Milić, Nataša GazivodaPlace and role of children's interests in contemporary educational processCroatian Journal of Education
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša MilićThe twenty-first century university and the concept of lifelong learningAustralian Journal of Adult Learning

Obavjestenja iz nastave