Saša Milić

dr Saša Milić

redovni profesor | Filozofski fakultet

Saša Milić, redovni profesor, diplomirao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogeadu, na Odjeljenju za pedagogiju. Na istom fakultetu, 2002. godine odbranio je magistarsku tezu: Individualizacija u vaspitno-obrazovnom procesu: na primjeru Programa „Korak po korak“ u osnovnim školama Crne Gore. Doktorirao je na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMagistarske1SAVREMENO OBRAZOVNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMagistarske1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske1KOMPAR. OBRAZOVNA POLITIKA U PREDŠKOLSTVU2 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske1EPISTEMOLOŠKO-METODOLOŠKA PROUČAVANJA U OBLASTI VA2 x 12 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske1IZBORNI PREDMET I (INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA)3 x 12 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMagistarske1SAVREMENI PEDAGOŠKI PRAVCI2 x 11 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1OSNOVI PEDAGOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM3 x 10 x 00 x 0
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske1ISTRAŽIVANJE U INKLUZIJI2 x 12 x 10 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke1PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2ISTRAŽIVANJE U INKLUZIJI2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3PEDAGOGIJA I DIDAKTIKA4 x 10 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAMaster3PEDAGOGIJA4 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4SAVREMENI PREDŠKOLSKI SISTEMI3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5SAVREMENI ŠKOLSKI SISTEMI2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5OSNOVI PEDAGOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne6INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Katarina Todorović, Saša Milić"Pedagogija slušanja" vs. "pedagogija slušanja odgojitelja": etnografsko istraživanje o autonomiji djeteta u vrtićima u Crnoj GoriDruštvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša MilićLičnost i prosvjetiteljski rad Svetog Petra CetinjskogActa Historiae
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovana Marojević, Saša MilićHabermas and Freire in a Dialogue: Pedagogical reading of HabermasCroatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša Milić, Nataša GazivodaPlace and role of children's interests in contemporary educational processCroatian Journal of Education
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Saša MilićThe twenty-first century university and the concept of lifelong learningAustralian Journal of Adult Learning

Obavjestenja iz nastave

Pedagogija-Interkulturalna pedagodija

Termini II kolokvijuma i ispita iz predmeta Interkulturalna pedagogija