Draga Bojović

dr Draga Bojović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Важна напомена: Сви подаци корисника Драге  Бојовић су на српском језику. Универзитет Црне Горе није уважио просту чињеницу, а то је да је српски језик према Уставу језик у службеној употреби у Црној Гори, од којих је једна и избор језика на сајту Универзитета. Друго, немам...

Obavjestenja iz nastave

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 22.04.2021 09:38

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 16.04.2021 14:00

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 15.04.2021 19:01

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 09.04.2021 07:50

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 01.04.2021 15:08

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 25.03.2021 12:27

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 18.03.2021 17:04

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 09.03.2021 20:02

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 18.02.2021 19:22

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 3 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 12.11.2020 13:07

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 3 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 05.11.2020 10:53

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 3 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 08.10.2020 15:49