Filološki fakultet

Biografija - Bojović Draga
Biografija - Bojović Draga

Важна напомена: Сви подаци корисника Драге  Бојовић су на српском језику. Универзитет Црне Горе није уважио просту чињеницу, а то је да је српски језик према Уставу језик у службеној употреби у Црној Гори, од којих је једна и избор језика на сајту Универзитета. Друго, немам квалификације за црногорски језик, а као лингвиста, србиста и србокроатиста на његов статус гледам као на искључиво политичку чињеницу, а у црногорском образовном систему он је данас и на нивоу структуре другачији од српског.Укратко, сматарам да је на овај начин извршена двострука дискриминација: на плану службене употребе језика (изузимајући енглески) говорника српског језика и на плану образовно-научне профилације.

Рођена  сам 24.11.1964. године у  селу Ђурђевића Тара, општина Пљевља. Основну школу похађала у Ђурђевића Тари и Косаници а средњу у Пљевљима.  Добитник сам  дипломе Луча. Студије српскохрватског језика и југословенских књижевности на Одсјеку за српскохрватски језик и југословенске књижевности уписала 1984. године, а завршила 16.11.1989, одбранивши дипломски рад на тему Говор Ђурђевића Таре.

Године 1989. уписала постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смјер Наука о језику, а завршила 17. 2.1999. године, одбранивши магистарски рад  под насловом: Конгруенција с(а) вишечланом напоредном субјекатском синтагмом у српском језику чиме сам стекла академски  називмагистар филолошких наука.

Докторску дисертацију под називом Говор Потарја одбранила 12. новембра  2009. године  на Филолошком факултету у Београду и стекла научни степен доктора филолошких наука.

     Имам врло богату библиографију научних и стручних радова. Научни радови најчешће су публиковани у реномираним часописима и зборницима у Србији,  Црној Гори, Босни и Херцеговини, Русији, Њемачкој, Бугарској, и др.

Двије школске године, од 1998. до 2000. радила  као лектор и предавач српског језика у Русији, на Државном универзитету у Санкт Петербургу (Катедра за словенску филологију), a касније гостовала у оквиру научне сарадње и учествовала на научним скуповима. 

 Учествовала сам  на бројним међународним и домаћим научним скуповима и објавила више стручних чланака, прилога и приказа у којима се обрађују савремене научно-стручне појаве у нас. Коаутор  сам  једне књиге.