SAVREMENI SRPSKI JEZIK4-TVORBA RIJEČI S PRAK.RADOM


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
3B+1P
DRAGA BOJOVIĆ2x1
3B+1P