Pajović Dujović Ljiljana

dr Pajović Dujović Ljiljana

redovni profesor | Filološki fakultet

Ljiljana Pajović Dujović je rođena u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome „Luča“. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik je diplomirala 1993. godine sa prosječnom ocjenom 9,61. Za vrijeme studija je bila korisnik stipendije za talentovane studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je odbranila magistarski rad 1997. godine, kao i doktorsku...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović Dujović, Ljiljana and Dijana VučkovićReincarnation of the vampire character in literature for children and youth in the Twilight series by Stephenie MeyerHECL:History of Education & Children’s Literature
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković, Dijana i Ljiljana Pajović DujovićVampirski ples sa smrću i njegove literarne metamorfozeKnjiževna smotra: Časopis za svjetsku književnost
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković, Dijana and Ljiljana Pajović DujovićThe Evolution of the Vampire from Stoker's Dracula to Meyer's Twilight SagaCLCWeb: Comparative Literature and Culture

Obavjestenja iz nastave

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S. M. Ljubiše i S. Matavulja

Nova objava - 25.05.2021 19:15

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srednjovjekovna književnost

Nova objava - 25.05.2021 19:01

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srednjovjekovna književnost

Poziv na predavanje

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S.M. Ljubiše i S. Matavulja

Poziv na predavanje

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S. M. Ljubiše i S. Matavulja

Poziv na predavanje

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Poziv na predavanje

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Realizam

Poziv na predavanje

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S. M. Ljubiše i S. Matavulja

Nova objava - 23.05.2021 13:19

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Realizam

Nova objava - 23.05.2021 13:16

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srednjovjekovna književnost

Nova objava - 19.05.2021 22:42

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S.M. Ljubiše i S. Matavulja

Poziv na predavanje

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S. M. Ljubiše i S. Matavulja

Poziv na predavanje