Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA LABUDOVIĆ2x1
17B+7S+11P
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ2x1
17B+7S+11P

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma

Predavanje iz Prosvjetiteljstva i romantizma