Milena Burić

dr Milena Burić

docent | Filološki fakultet

Milena Burić rođena je u Nikšiću. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i književnost). Doktorat iz lingvističkih nauka stekla je na Filološkom fakultetu UCG 2016. god. Autorka je više naučnih radova iz oblasti lingvistike i lingvostilistike objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova sa referatima iz pravopisne, leksikološke, tvorbeno-morfološke i stilističke tematike. Saradnik je u nastavi na Filološkom,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1KULTURA GOVORA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5Lingvistička stilistika I0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6Savremeni srpski jezik (sintaksa složene rečenice)2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6Lingvistička stilistika II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 12 x 11 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2Crnogorski -srpski, bosanski, hrvatski jezik II0 x 01 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5Savremeni srpski jezik 5-Sintasa proste rečenice0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6Savremeni srpski jezik 6-Sintaksa složene rečenice2 x 12 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5Savr. crnogorski jez. 5-Sintaksa proste rečenice0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6Savr.crnogorski j.6-Sintaksa složene rečenice0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1Savremeni srpski jezik 7 - Sintaksa padeža2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Buric, M., Novovic Buric, M., Jaksić Stojanović, A., Kašćelan, Lj., Žugić, D. SUSTAINABILITY OF ONLINE TEACHING: THE CASE STUDY MOTHER TONGUE SPELLING COURSE AT MONTENEGRIN UNIVERSITIES Sustainability

Obavjestenja iz nastave

Obrazovanje učitelja (2017)-Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik II (sintaksa)

Nova objava - 10.07.2024 15:10

Test

Test

Test