Filološki fakultet

Biografija - Burić Milena
Biografija - Burić Milena

Milena Burić rođena je u Nikšiću. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i književnost). Doktorat iz lingvističkih nauka stekla je na Filološkom fakultetu UCG 2016. god.

Autorka je više naučnih radova iz oblasti lingvistike i lingvostilistike objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova sa referatima iz pravopisne, leksikološke, tvorbeno-morfološke i stilističke tematike.

Saradnik je u nastavi na Filološkom, Filozofskom i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.