Milena Burić

dr Milena Burić

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet

Milena Burić rođena je u Nikšiću. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i književnost). Doktorat iz lingvističkih nauka stekla je na Filološkom fakultetu UCG 2016. god. Autorka je više naučnih radova iz oblasti lingvistike i lingvostilistike objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova sa referatima iz pravopisne, leksikološke, tvorbeno-morfološke i stilističke tematike. Saradnik je u nastavi na Filološkom,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1KULTURA GOVORA0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2CRNOGORSKI -SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU0 x 01 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3SAVREMENI SRPSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA S PRAK.RADOM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4DIJALEKTOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4SAVREMENI SRPSKI JEZIK4-TVORBA RIJEČI S PRAK.RADOM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVR. CRNOGORSKI JEZ. 5-SINTAKSA PROSTE REČENICE0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVREMENI SRPSKI JEZIK 5-SINTASA PROSTE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVR.CRNOGORSKI J.6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENI SRPSKI JEZIK 6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Italijanski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 22.04.2021 10:09

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Savremeni srpski jezik 4 – Tvorba riječi s praktičnim radom

Nova objava - 22.04.2021 09:38

Italijanski jezik i književnost (2017)-Crnogorski jezik 2

Nova objava - 22.04.2021 09:36