Milena Burić

dr Milena Burić

docent | Filološki fakultet

Milena Burić rođena je u Nikšiću. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i književnost). Doktorat iz lingvističkih nauka stekla je na Filološkom fakultetu UCG 2016. god. Autorka je više naučnih radova iz oblasti lingvistike i lingvostilistike objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova sa referatima iz pravopisne, leksikološke, tvorbeno-morfološke i stilističke tematike. Saradnik je u nastavi na Filološkom,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1KULTURA GOVORA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1SAVREMENI SRPSKI JEZIK 7 - SINTAKSA PADEŽA2 x 12 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 12 x 11 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2CRNOGORSKI -SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 01 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVR. CRNOGORSKI JEZ. 5-SINTAKSA PROSTE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVREMENI SRPSKI JEZIK 5-SINTASA PROSTE REČENICE0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA2 x 12 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LINGVISTIČKA STILISTIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVR.CRNOGORSKI J.6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENI SRPSKI JEZIK 6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE2 x 12 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6LINGVISTIČKA STILISTIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Buric, M., Novovic Buric, M., Jaksić Stojanović, A., Kašćelan, Lj., Žugić, D. SUSTAINABILITY OF ONLINE TEACHING: THE CASE STUDY MOTHER TONGUE SPELLING COURSE AT MONTENEGRIN UNIVERSITIES Sustainability

Obavjestenja iz nastave

Link za nastavu

Link za nastavu

Obrazovanje učitelja (2017)-Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik I (fonetika i morfologija)

Nova objava - 18.12.2023 19:53

Predškolsko vaspitanje (2017)-Kultura govora

Nova objava - 18.12.2023 19:52