Tatjana Jovović

dr Tatjana Jovović

redovni profesor | Filološki fakultet

Tatjana Jovović predaje predmete iz oblasti savremene ruske književnosti, ruske civilizacije, kulture i umjetnosti na Studijskom programu za ruski jezik i književnost, kao i predmet Ruski jezik na nematičnim studijima. Diplomirala je 1996. na Odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost i 1997. na Odsjeku za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistarski rad “Moskva dvadesetih godina u pričama i reportažama Mihaila Bulgakova” odbranila je 2004, a doktorsku...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićВзрывной потенциал современного арт-активизма: факторы – функции – рецепцияQuaestio Rossica
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićBibliotekarske strasti u moskovskom konceptualizmu: granični slučaj Leva RubinštejnaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićВ поисках небесных миндалей: Кочующие души героинь пьес З. Гиппиус / In Search for the «Celestial Almonds»: The Heroines’ Nomadic Souls in the Plays by Zinaida Gippius Русская литература / Russkaia literatura
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićOno što nismo znali o avangardiKnjiževna smotra: Časopis za svjetsku književnost
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Tatjana JovovićIdeja svejedinstva u „Sonječki“ Ljudmile Ulicke Književna smotra

Obavjestenja iz nastave