RUSKA KNJIŽEVNOST 7 - SAVREMENA RUSKA PROZA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
8B
TATJANA JOVOVIĆ2x1
8B