RUSKA CIVILIZACIJA I KULTURA 2


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA JOVOVIĆ2x1
24B+2S+1P