Tatjana Jovović


Tatjana Jovović
Šifra: 191089
Prezime i ime: Tatjana Jovović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1RUSKA KNJIŽEVNOST 7 - SAVREMENA RUSKA PROZA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKA CIVILIZACIJA I KULTURA 12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD (RAD IZ GRUPE MATIČNIH PREDMETA)0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKA CIVILIZACIJA I KULTURA 22 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske3ISTRAŽIVANJE I OBJ. RADA NA MEĐ. KONFERENCIJI0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKA KNJIŽEVNOST-SAVREMENA RUSKA KNJIŽEVNOST I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKA KNJIŽEVNOST 5 - KNJIŽEVNOST 20. VIJEKA 12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKA KNJIŽEVNOST 6 - KNJIŽEVNOST 20. VIJEKA 22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićBibliotekarske strasti u moskovskom konceptualizmu: granični slučaj Leva RubinštejnaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićВ поисках небесных миндалей: Кочующие души героинь пьес З. Гиппиус / In Search for the «Celestial Almonds»: The Heroines’ Nomadic Souls in the Plays by Zinaida Gippius Русская литература / Russkaia literatura
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićOno što nismo znali o avangardiKnjiževna smotra: Časopis za svjetsku književnost
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Tatjana JovovićIdeja svejedinstva u „Sonječki“ Ljudmile Ulicke Književna smotra
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Tatjana JovovićIdeja svejedinstva u „Sonječki“ Ljudmile Ulicke Književna smotra
Opširnije