Tatjana Jovović


Tatjana Jovović
Šifra: 191089
Prezime i ime: Tatjana Jovović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićВ поисках небесных миндалей: Кочующие души героинь пьес З. Гиппиус / In Search for the «Celestial Almonds»: The Heroines’ Nomadic Souls in the Plays by Zinaida Gippius Русская литература / Russkaia literatura
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana JovovićOno što nismo znali o avangardiKnjiževna smotra: Časopis za svjetsku književnost
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Tatjana JovovićIdeja svejedinstva u „Sonječki“ Ljudmile Ulicke Književna smotra
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Tatjana JovovićIdeja svejedinstva u „Sonječki“ Ljudmile Ulicke Književna smotra
Opširnije