Filozofski fakultet

Biografija - Krivokapić Nataša
Biografija - Krivokapić Nataša

Nataša Krivokapić  je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za sociologiju gdje je završila magistarske studije sa temom „Teorijski pristupi slobodnom vremenu u jugoslovenskoj sociologiji“ a potom i doktorske studije sa temom „Sociološko istraživanje uticaja štampanih medija na demokratizaciju društva“. Saradnik je u nastavi na Studijskom programu za sociologiju na predmetima: Metodologija socioloških istraživanja, Kvalitativne metode, Kvantitativne metode, Sociologija politike I, Sociologija slobodnog vremena, Sociologija turizma i Rod i rodni odnosi.

Tokom magistarskih i doktorskih studija ostvarila je niz studijskih boravaka u inostranstvu, među kojima su: četvoromjesečni boravak 2002. godine na Univerzitetu u Tromsu – Norveška, gdje je u okviru trogodišnjeg međunarodnog istraživačkog projekta Intenzivni program za analizu društvenih podataka u Jugo-Istočnoj Evropi završila MA kurs iz statistike; ljetnja škola u Ohridu - Makedonija, 2002. godine pod nazivom Stabilnost i proces demokratizacije u Jugo-istočnoj Evropi; ljetnja škola 2007. godine na Univerzitetu u Oslu- Norveška, kurs Rodna jednakost u Nordijskim zemljama; petomjesečni boravak na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji – SAD, 2009. godine, JFDP program; jednosemestralni boravak na Sociološkom fakultetu u Moskvi Univerziteta Lomonosov - Rusija, 2013. godine.

Bila je angažovana na nekoliko međunarodnih projekata kao kordinator, predavač, istraživač, ekspert i sl.  Među njima su: Ženske studije projekat organizovan na Filozofskom fakultetu u saradnji sa Univerzitetom u Oslu, u periodu od 2004-2005, gdje je bila kordinator i predavač; međunarodna ljetnja škola ANTIVARI, organizovana u saradnji sa Centrom za rodne studije Univerziteta u Oslu, čiji je bila kordinator; trogodišnji projekat Rod, demokratija i nasilje na Zapadnom Balkanu, organizovan u saradnji sa Centrom za rodne studije Univerziteta u Oslu čiji je bila kordinator; trogodišnji međunarodni IPA projekat Uticaj migracija na razvoj društva, gdje je bila kordinator od strane Filozofskog fakulteta i sl.

Jedan je od pokretača i organizatora MA Studije roda na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Urednica je časopisa za sociologiju, socijalnu antropologiju, socijalnu demografiju i socijalnu psihologiju „Sociološka luča“. Bila je naučni sekretar Instituta za sociologiju i psihologiju kao i sekretar Društva sociologa Crne Gore. Tečno govori engleski, italijanski i ruski.

natashak@t-com.me

natasa.kr@ac.me Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.