Radmila Lazarević


Radmila Lazarević
Šifra: 191148
Prezime i ime: Radmila Lazarević
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 7 - NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ITALIJANSKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PUS / JEZIČKI VARIJETETI U ITALIJANSKOM JEZIKU2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1FRAZEOLOGIJA ITALIJANSKOG JEZIKA SA SEMANTIKOM2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 8 - NIVO C1.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ITALIJANSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA 22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

12.10.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Materijali za vježbe iz prevođenja


19.09.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog ispita, drugi septembarski rok


19.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi septembarski rok


18.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 3 – Nivo B1.1

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi septembarski rok


18.09.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi septembarski rok


14.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4 – Leksikologija 2

Rezultati popravnog ispita, septembarski rok


06.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok


05.09.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Obavještenje o terminu usmenog ispita u prvom septembarskom roku


05.09.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok


04.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 3 – Nivo B1.1

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok


03.09.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok


01.09.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 3 – Leksikologija 1

Rezultati popravnog ispita, avgustovski rok


Opširnije