Radmila Lazarević


Radmila Lazarević
Šifra: 191148
Prezime i ime: Radmila Lazarević
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 7 - NIVO C1.12 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PUS / JEZIČKI VARIJETETI U ITALIJANSKOM JEZIKU2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1FRAZEOLOGIJA ITALIJANSKOG JEZIKA SA SEMANTIKOM2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 8 - NIVO C1.22 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA 22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije