Radmila Lazarević

dr Radmila Lazarević

docent | Filološki fakultet

Radmila Lazarević završila je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala 2007. godine kod akademika Ivana Klajna, sa tezom pod naslovom Frazeološke sintagme u italijanskom i srpskom jeziku. Doktorirala je na istom fakultetu 2013. godine, sa disertacijom Leksičko-semantičko polje boja u italijanskom i srpskom jeziku, pod mentorstvom prof. dr Mile Samardžić. Od 2000. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost najprije...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 7 - NIVO C1.12 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PUS / JEZIČKI VARIJETETI U ITALIJANSKOM JEZIKU2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1FRAZEOLOGIJA ITALIJANSKOG JEZIKA SA SEMANTIKOM2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 8 - NIVO C1.22 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA 22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi junski rok

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi junski rok

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4 – Leksikologija 2

Rezultati ispita, prvi junski rok

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati kolokvijuma, maj 2021.

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati kolokvijuma, maj 2021.

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 3 – Nivo B1.1

Rezultati ispita u dodatnom martovskom roku

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Rezultati ispita u dodatnom martovskom roku

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik I

Rezultati ispita u drugom januarskom roku

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 3 – Nivo B1.1

Rezultati ispita u drugom januarskom roku

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 3 – Leksikologija 1

Rezultati ispita u drugom januarskom roku