Radmila Lazarević


Radmila Lazarević
Šifra: 191148
Prezime i ime: Radmila Lazarević
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A10 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ITALIJANSKI JEZIK I2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE STRANIH JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A20 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ITALIJANSKI JEZIK II2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD (RAD IZ GRUPE MATIČNIH PREDMETA)0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA 22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ISTORIJA ITALIJANSKOG JEZIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

27.07.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 3 – Leksikologija 1

Obavještenje za studente koji polažu Italijanski 3 i 4 u septembarskom roku


27.06.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi junski rok


27.06.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4 – Leksikologija 2

Rezultati popravnog ispita, drugi junski rok


27.06.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi junski rok


16.06.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4 – Leksikologija 2

Rezultati završnog ispita, prvi junski rok


14.06.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi junski rok


14.06.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi junski rok


16.04.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Prelazak na platformu Zoom


16.04.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanski jezik 4 – Leksikologija 2

Prelazak na platformu Zoom - predavanja


16.04.2020

Italijanski jezik i književnost (2017)-Savremeni italijanski jezik 4 – Nivo B1.2

Prelazak na platformu Zoom - predavanja


11.04.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Materijali za 9. nedjelju


04.04.2020

Italijanski jezik i književnost-Italijanski jezik II

Vježbe iz frazeologije III


Opširnije