Gordana Luburić

dr Gordana Luburić

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u januaru 2004. godine. Magistrirala 2008. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Jezička svojstva italijanske novinske i televizijske reklame pod mentorstvom prof. dr Mile Samardžić. Doktorirala 2017. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na temu Nastava i učenje gramatike italijanskog kao stranog jezika u formalnom obrazovanju pod mentorstvom prof. dr Julijane...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik V0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1Osnovi metodike nastave stranih jezika0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1Italijanski jezik I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2Italijanski jezik II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik 5-Nivo B2.10 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik 5-Nivo B2.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik 6-Nivo B2.20 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik 6-Nivo B2.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1Metodika nastave italijanskog jezika 12 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1Frazeologija italijanskog jezika sa semantikom0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1Savremeni italijanski jezik 7 - Nivo C1.10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2Metodika nastave italijanskog jezika 22 x 14 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2Savremeni italijanski jezik 8 - Nivo C1.20 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3Metodika nastave ital. jezika 3 sa školskim radom2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor