Gordana Luburić


Gordana Luburić
Šifra: 191470
Prezime i ime: Gordana Luburić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAMOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK 12 x 11 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE STRANIH JEZIKA2 x 12 x 10 x 0
FTHTURIZAMOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM2 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK 22 x 11 x 10 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 32 x 11 x 10 x 0
FTHTURIZAMOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 42 x 11 x 10 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 5-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 6-NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK STRUKE-NIVO B2.20 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije