Olivera Vušović


Olivera Vušović
Šifra: 195205
Prezime i ime: Olivera Vušović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 5.040
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -16.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
1 Francuski jezik 12x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
1 Savremeni francuski jezik 1 – Nivo A1.1/B1.12x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
2 Francuski jezik 22x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
2 Savremeni francuski jezik 2 – Nivo A1.2/B1.22x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
3 Savremeni francuski jezik 3 – Nivo A2.1/B2.12x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
4 Savremeni francuski jezik 4 – Nivo A2.2/B2.22x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCOPUS
VUŠOVIĆ, Olivera Vocabulaire du droit pénal français : cas de polysémie externeLinguistica
Opširnije