SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II-NIVOA1.2/B1.2


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER4x1
22B
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
22B
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
22B