Dijana Vučković


Dijana Vučković
Šifra: 195726
Prezime i ime: Dijana Vučković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 1.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.055
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
4 Školska praksa II1x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
5 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I2x11x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
6 Metodika nastave srpskog jezika II2x11x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
7 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III1x13x(1B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
8 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti IV1x13x(1B+1S)
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovanje učitelja
1 Metodika nastave maternjeg jezika i književnosti4x12x1
Filozofski fakultet Magistarske
Obrazovanje učitelja
1 Teorije učenja2x11x1
Filološki fakultet Doktorske
Jezik, književnost
2 Izborni predmet II –Metodologija istraživanja u primijenjenoj lingvistici5x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje (2017)
3 Metodika razvoja govora 3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Predškolsko vaspitanje
5 Metodika razvoja govora3x1
Filozofski fakultet Magistarske
Predškolsko vaspitanje
1 Epistemološko-metodološka proučavanja u oblasti vaspitanja2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković, Jelena MašnićSuvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke – literarni, socijalni i psihološki elementi bajke u mediteranskom kulturološkom metanarativu. ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović Dujović, Ljiljana and Dijana VučkovićReincarnation of the vampire character in literature for children and youth in the Twilight series by Stephenie MeyerHECL:History of Education & Children’s Literature
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković i Ljiljana PajovićVampirski ples sa smrću i njegove metamorfoze u literaturiKnjiževna smotra
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana VučkovićMontenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković, Dijana i Ljiljana Pajović DujovićVampirski ples sa smrću i njegove literarne metamorfozeKnjiževna smotra: Časopis za svjetsku književnost
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković, Dijana and Ljiljana Pajović DujovićThe Evolution of the Vampire from Stoker's Dracula to Meyer's Twilight SagaCLCWeb: Comparative Literature and Culture
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana VučkovićThe Way Montenegrin Teachers Perceive the Acquisition of Literary Terms in Elementary School UDK:371 (05)