Tatjana Novović


Tatjana Novović
Šifra: 196042
Prezime i ime: Tatjana Novović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SOCIJALNA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMagistarske1SAVREMENE TENDENCIJE U PEDAGOGIJI0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2PORODIČNA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5PORODIČNA I ŠKOLSKA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PORODIČNA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Tatjana NovovićThe preschool curriculum in the educational context of Montenegro. Sodobna pedagogika
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Biljana MaslovarićPočeci obrazovanja ženaa u Crnoj Gori- Djevojački institut na CetinjuANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana NovovićPedagoški uticaj S. P. Mertvago na razvoj predškolstva u Crnoj GoriActa Histriae
2017SCOPUS
Tatjana NovovićSistem predšolske vzgoje v Črni gori: stanje in perspektiveSodobna pedagogika
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Tatjana NovovićNastava pisanog izražavanja – kako početi tekst/ Teaching Writing Skills - How to Start Writing a TextCroatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Micanovic i Tatjana NovovicDimensions of Preschool Education Environment in MontenegroCroatian Journal of Education
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mićanović Veselin & Novović TatjanaDimensions of Preschool Education Environment in MontenegroCroatian Journal of Education
Opširnije