Radoje Femić


Radoje Femić
Šifra: 196101
Prezime i ime: Radoje Femić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1SRPSKA NARODNA KNJIŽ. I JUŽNOSLOVENSKI KONTEKST0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2SRPSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽ.I JUŽNOSL.KONTEKST0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3SRPSKA KNJIŽ.PROSVETITELJSTVA I ROMANTIZMA I JUŽ.K0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3PISANJE ESEJA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4KNJIŽEVNOST SRPSKOG REALIZMA I JUŽNOSL.KONTEKS0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA S.M.LJUBIŠE I S.MATAVULJA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SRPSKA KNJIŽ. PRVE POLOVINE XX V.I JUŽN. KONTEKST0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SVJETSKA KNJIŽEVNOST 10 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SVJETSKA KNJIŽEVNOST 20 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENA SRPSKA DRAMA I JUŽNOSL. KONTEKST0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA BORISLAVA PEKIĆA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

07.06.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S.M. Ljubiše i S. Matavulja

Linkovi za II popravni test - 07.06.2020 17:21


06.06.2020

Nova objava - 06.06.2020 21:03


06.06.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Linkovi za II popravni test - 06.06.2020 16:13


04.06.2020

Nova objava - 04.06.2020 19:43


30.05.2020

Linkovi za kolokvijum - 30.05.2020 16:48


30.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Poetika književnog djela S.M. Ljubiše i S. Matavulja

Linkovi za II test - 30.05.2020 10:40


27.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Linkovi za II test - 27.05.2020 10:07


25.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Ante Kovacic U registraturi - 25.05.2020 15:32


25.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Sumnjivo lice B. Nusic - 25.05.2020 15:28


25.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Poezija Vojislava Ilica - 25.05.2020 15:25


25.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Književnost srpskog realizma i južnoslovenski kontekst

Pripovijetke Radoja Domanovica - 25.05.2020 15:19


23.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srpska srednjovjekovna književnost i južnoslovenski kontekst

Link za popravni kolokvijum - 23.05.2020 11:09


Opširnije