Ilija Milović


Ilija Milović
Šifra: 235256
Prezime i ime: Ilija Milović
Titula: kapetan
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne3MANEVRISANJE I PRAVILA ZA IZBJEGAV. SUDARA NA MORU0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne3MANEVRISANJE I PRAVILA ZA IZBJEGAV. SUDARA NA MORU2 x 12 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3MANEVRISANJE BRODOM I PISM2 x 11 x 01 x 3
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne5MANEVRISANJE I PRAVILA ZA IZBJEGAV. SUDARA NA MORU3 x 10 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor