Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Milović Ilija
Biografija - Milović Ilija

Rođen sam u Tivtu 02.Augusta, 1952. godine. Osnovnu školu završio u Tivtu, Srednju Pomorsku školu u Kotoru 1971.godine, a Višu Pomorsku školu u Januaru 1975 godine.

1979 godine ukazala se mogućnost rada u Srednjoj Pomorskoj školi u Kotoru u svojstvu nastavnika što sam rado prihvatio. Za vrijeme ljetnjih raspusta odlazio sam na brod da bih ostao aktivan i održavao korak sa praktičnim dijelom svoga zvanja. 1979 godine sam upisao Fakultet za pomorstvo u Rijeci, kao vanredni student, diplomirao 1985 godine, i stekao zvanje „Magistar inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera“. Radio sam i kao ispitivač u Lučkoj Kapetaniji Kotor na ispitima za sticanje Ovlaštenja Oficira i Kapetana Duge plovidbe.  U Pomorskoj školi sam radio sve do 1994 godine kada sam sporazumno raskinuo radni odnos i posvetio se isključivo plovidbi. Povremeno sam i dalje obavljao ispite u Lučkoj Kapetaniji Kotor.

Plovio sam na više različitih kompanija i različitih brodova. Poslednjih desetak godina, do Oktobra 2013 godine, plovio sam isključivo na kontejnerskim brodovima, a od  tada sam u penziji.