Darko Antović


Darko Antović
Šifra: 250036
Prezime i ime: Darko Antović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6CRNOGORSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor