Darko Antović


Darko Antović
Šifra: 250036
Prezime i ime: Darko Antović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor