Mirjana Živković-Kurdadze

mr Mirjana Živković-Kurdadze

docent | Fakultet dramskih umjetnosti

doc. mr Mirjana Živković-Kurdadze, oblast Muzička umjetnost  Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju i na Muzičkoj akademiji u Podgorici na Odsjeku za dirigovanje. Završila studije drugog stepena specijalističkih akademskih studija primijenjene muzike na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu - magistar iz oblasti primijenjene muzike. Kao stipendista italijanske vlade boravila na specijalizaciji na prestižnom Konzervatorijumu Santa Cecilia u Rimu. Angažovana kao...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1GLAS I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GLAS II2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2MUZIKA II0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GLAS III0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GLAS IV0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor