Mirjana Živković-Kurdadze


Mirjana Živković-Kurdadze
Šifra: 250111
Prezime i ime: Mirjana Živković-Kurdadze
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1GLAS I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GLAS II2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GLAS III0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GLAS IV0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije