Danijela Rakočević-Medojević


Danijela Rakočević-Medojević
Šifra: 255057
Prezime i ime: Danijela Rakočević-Medojević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor