Danijela Rakočević-Medojević

dr Danijela Rakočević-Medojević

saradnik u nastavi dr | Muzička akademija | honorarno

BIOGRAFIJA     Rođena sam 15.maja 1961.godine u Bijelom Polju (Crna Gora) i osnovnu školu i gimnaziju završila sam u istom gradu. Osnovne studije sam završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1987.godine na odsjeku za Psihologiju, grupa – Školska psihologija-pedagogija i stekla zvanje diplomiranog školskog psihologa-pedagoga.   Magistarske studije sam upisala 2006.godine u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, odsjek za Sociologiju, uža naučna oblast Socijalna...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA I2 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1PSIHOLOGIJA I1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA II2 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5PSIHOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6PSIHOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave