Bojana Mijović


Bojana Mijović
Šifra: 255306
Prezime i ime: Bojana Mijović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor