Darko Nikčević


Darko Nikčević
Šifra: 260084
Prezime i ime: Darko Nikčević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1MUZIČKA TEHNOLOGIJA I1 x 11 x 10 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1MUZIČKA TEHNOLOGIJA I1 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke1MUZIČKA TEHNOLOGIJA I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1SNIMANJE I MONTAŽA ZVUKA I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster1SNIMANJE I MONTAŽA ZVUKA I2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke1MUZIČKA TEHNOLOGIJA I1 x 11 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2MUZIČKA TEHNOLOGIJA II1 x 11 x 10 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2MUZIČKA TEHNOLOGIJA II1 x 11 x 10 x 0
MAHARMONIKASpecijalisticke2MUZIČKA TEHNOLOGIJA II1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2SNIMANJE I MONTAŽA ZVUKA II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAMaster2SNIMANJE I MONTAŽA ZVUKA II2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke2MUZIČKA TEHNOLOGIJA II1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor