Miran Begić


Miran Begić
Šifra: 260156
Prezime i ime: Miran Begić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature I2x13x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature II2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Kamerna muzika III2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature III2x13x2
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
3 Violina III2x(1B+1S)
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Kamerna muzika IV2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature IV2x1
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
4 Violina IV2x(1B+2S)
Muzička akademija Osnovne
Klavir
5 Kamerna muzika V2x1S1x1S
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
5 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature V2x12x1
Muzička akademija Osnovne
Klavir
6 Kamerna muzika VI2x1S
Muzička akademija Osnovne
Gudački instrumenti
6 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature VI2x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Kamerna muzika I (sporedni predmet)1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
7 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature I 1x11x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Kamerna muzika II (sporedni predmet)1x1
Muzička akademija Specijalisticke
Gudački instrumenti
8 Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature II1x11x1
Muzička akademija Magistarske
Duvački instrumenti
9 Orkestar sa poznavanjem orkestraskih partitura I (sporedni predmet)1x1S1x1S
Muzička akademija Magistarske
Duvački instrumenti
10 Orkestar sa poznavanjem orkestraskih partitura II (sporedni predmet)1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor