Miran Begić


Miran Begić
Šifra: 260156
Prezime i ime: Miran Begić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1VIOLINA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKESTARSKE LITERATURE I2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE I1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE I1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1KAMERNA MUZIKA I1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2VIOLINA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II1 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II1 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2KAMERNA MUZIKA II1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3VIOLINA III0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE III2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4VIOLINA IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE IV2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5VIOLINA V0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5VIOLINA 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6VIOLINA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6VIOLINA 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6VIOLINA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor