Seda Vukašinović

mr Seda Vukašinović

viši stručni saradnik dr | Muzička akademija

Seda Vukasinovic-Lucic rodjena je u Jerevanu(Armenija). Specijalnu muzicku skolu za talente pri Jerevanskom konzervatorijumu zavrsila je 1975. godine.Jerevanski drzavni konzervatorijum "Komitas" zavrsila je 1980. godine u klasi profesora Roze Tandiljan sa odlicnim uspjehom.Po zavrsetku konzervatorijuma ostaje da radi kao jedini klavirski saradnik kod cuvenog proferosora Edvarda Dajana(ucenika Davida Ojstraha).Nastupila je u salama kao sto su : " Boljsoj zal" konzervatorijuma "Cajkovski") u Moskvi,sala filharmonije u Jerevanu,"Kolarac" u Beogradu,Sinagogi i Novom Sadu itd. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1KLAVIR (PRAKTIKUM) I2 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1KLAVIRSKI PRAKTIKUM I1 x 40 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2KLAVIR (PRAKTIKUM) II2 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KLAVIRSKI PRAKTIKUM II1 x 40 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KLAVIRSKI PRAKTIKUM III1 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KLAVIRSKI PRAKTIKUM IV1 x 20 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5KLAVIRSKI PRAKTIKUM V1 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6KLAVIRSKI PRAKTIKUM VI1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave