Bojan Martinović


Bojan Martinović
Šifra: 260358
Prezime i ime: Bojan Martinović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
1 Klavir I2x2
Muzička akademija Osnovne
Izvođačke umjetnosti (2017)
2 Klavir II2x2
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
7 Klavir I (izborni)4x12x1
Muzička akademija Specijalisticke
Klavir
8 Klavir II (izborni)4x12x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor